غوطه ‌ور شدن در آب گرم، احساس تنها بودن را از بین می‌برد!

غوطه ‌ور شدن در آب گرم، احساس تنها بودن را از بین می‌برد!

 کارشناسان آمریکایی در تحقیقات اخیر خود به این نتیجه دست یافتند که غوطه ور شدن در وان آب گرم باعث می شود که فرد احساس تنها و منزوی بودن را از یاد ببرد.

بر اساس بررسی کارشناسان دانشگاه «یل» در آمریکا و تحقیق بر روی 400 داوطلب 18 تا 65 ساله این موضوع مشخص شد که افرادی که قربانی نوعی بیماری روانی به نام تنهایی هستند هنگامی که در وان آبگرم غوطه ور شده و یا دوش آبگرم می گیرند این احساس از آنان روی برمی گرداند.
براساس این تحقیق کارشناسی که در مجله روانشناسی «حس» به چاپ رسیده است، این موضوع مشخص شد که تجربه غوطه ور شدن در آبگرم به شدت بر استرس های روانی و به ویژه تنهایی افراد اثر مثبت برجای می گذارد.
در این آزمایش که کارشناسان دانشگاه «یل» انجام دادند، داوطلبان در آب های سرد و گرم قرار گرفته و میزان استرس و تفکر آنان در مورد تنهایی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت محققان به این نتیجه دست یافتند که آبگرم و دوش آب ولرم در روز می تواند احساس تنهایی و استرس ناشی از آن را از میان ببرد.
براساس گزارش روزنامه دیلی میل عامل اصلی گرایش افراد به تنهایی و استرس ناشی از آن، موقعیت اجتماعی انان در جامعه است و آبگرم به نوعی شباهت ارتباطات اجتماعی افراد با جامعه ای که آنان در آن زندگی می کنند، تعبیر شده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید