ابداع صفحه کلید مجازی و لمسی، جای کلیدها را متناسب با نیازتان تغییر دهید

شرکت IBM در تلاش است صفحه کلید مجازی و لمسی را به ثبت برساند و تولید کند که می تواند موقعیت، ابعاد و شکل کلیدهای خود را متناسب با نیاز، ساختار فیزیکی و اولویتهای کاربر تغییر دهد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اینکه اکثر کاربران استفاده از صفحه کلیدهای فیزیکی را به مجازی ترجیح می دهند و تنها می توانند صفحه کلیدهای مجازی متعلق به تلفنهای هوشمند را به خاطر قابل حمل بودن آن تحمل کنند، صفحه کلیدهای لمسی از انعطاف پذیری برخوردار است که با هیچ صفحه کلید فیزیکی قابل مقایسه نیست.

شرکت IBM نیز با استفاده از این انعطاف پذیری قصد دارد طرح برنامه سطح مشترک صفحه کلید لمسی متغییری را به ثبت برساند که می تواند به صورت خودکار و متناسب با نوع و شیوه تایپ کاربرد موقعیت و ابعاد کلیدهای مجازی را تغییر دهد.

 

ابداع صفحه کلید مجازی و لمسی/ جای کلیدها را متناسب با نیازتان تغییر دهید

IBMسیستم متفاوتی را ارائه کرده است که می تواند ابعاد، شکل و موقعیت کلیدهای صفحه کلید را بر اساس آناتومی و ساختار فیزیکی کاربر و نوع تایپ کردن وی تغییر دهد، برای مثال محدوده حرکات دست و ابعاد انگشتان دست می تواند شکل ظاهری این صفحع کلید را تغییر دهد.

کاربر برای استفاده از این ابزار مجازی ابتدا باید یک سری فعالیتهای تنظیم کننده انجام دهد تا سیستم بتواند بر اساس این فعالیتها سطح مشترک لمسی را متناسب با اولویتهای وی فعال سازد. پس از تنظیمات ابتدایی، این سیستم طی گذشت زمان و در طول استفاده کاربر، الگوهای مصرف وی را تحت نظر خواهد داشت و متناسب با آن تغییراتی را به صورت مداوم اعمال خواهد کرد.

بر اساس گزارش گیزمگ، با توجه به طرح اولیه ای که توسط IBM ارائه شده نمی توان در انتظار تغییرات بسیار بزرگی در ساختار صفحه کلید جدید بود، احتمال می رود تغییرات در این حد باشد که کلیدهای پرکاربردتر بزرگتر و وسیعتر از کلیدهای دیگر شوند و کلیدهای کم کاربردتر ابعادی برابر دو سوم کلیدهای معمولی داشته باشند.
/ 0 نظر / 12 بازدید